2017.a kapitaalremont Elvas

Töö teostatud 2017. aastal.